O NAMA

Udruženje proizvođača inovativnih lekova INOVIA osnovano je u februaru 2007. godine. Članice udruženja su inovativne farmaceutske kompanije koje posluju u Srbiji.

Misija INOVIA je u promociji tehnološkog i ekonomskog razvoja inovativne farmaceutske industrije u Srbiji, i kao lideri na tom polju, posvećeni smo radu sa svim relevantnim subjektima koji mogu uticati na poboljšanje zdravstvenog sistema Srbije. Od 2009. godine, INOVIA je član EFPIA-je, Evropske federacije farmaceutske industrije, čiji kodeksi su samim tim postali obavezujući za sve kompanije članice Udruženja INOVIA.

 

MISIJA I CILJEVI

Osnovna misija INOVIA je promocija tehnološkog i ekonomskog razvoja farmaceutske industrije u Republici Srbiji i pružanje pomoći u dovođenju na tržište medicinskih proizvoda koji poboljšavaju zdravlje ljudi širom sveta.

Ciljevi INOVIA su promocija obrazovanja, aktivnosti i navika za postizanje boljeg zdravlja i kvaliteta života ljudi; uspostavljanje transparentnog i partnerskog dijaloga sa vodećim vladinim i nevladinim organizacijama u Srbiji sa ciljem da se identifikuju i primene propisi najbolje prakse. Jedna od inicijativa INOVIA je usvajanje Kodeksa ponašanja u promovisanju lekova koji se propisuju i izdaju na recept i u komunikaciji sa zdravstvenim radnicima. Potpisnice Kodeksa su sve članice INOVIA. Detaljne odredbe u Kodeksu treba da osiguraju da farmaceutske kompanije rade na odgovoran, etički i profesionalan način.

 

UPRAVNI ODBOR UDRUŽENJA INOVIA

Ivan Krpić (Bayer), Predsednik Upravnog odbora

Nada Drobnjak (Janssen), Potpredsednik Upravnog odbora

Ana Govedarica (Roche), član Upravnog odbora

Nebojša Škuljec (MSD), član Upravnog odbora

Semir Attar (Sanofi), član Upravnog odbora

 

NADZORNI ODBOR

Jasmina Đorđević Živadinović (Boehringer Ingelheim), Predsednik Nadzornog odbora

Ksenija Purković (AstraZeneca), član Nadzornog odbora

Milena Argirović (Takeda), član Nadzornog odbora